Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Kautokeino-opprøret

Selve opprøret var en hendelse som fant sted i november 1852. Dette var en periode hvor det samiske samfunnet, både religiøst, sosialt og økonomisk, var preget av kaos.

Betydningsfulle inngripen i den samiske hverdagen, som både læstadianismen og fornorskningsprosessen, var med på å gjøre bakgrunnen for opprøret svært komplisert.

Opprørerne bestod av gruppe samer, tilhørende en storsiida, med Mons Somby og Aslak Hætta som frontfigurer. De gjorde oppgjør mot ikke-samer som bodde i Kautokeino. Disse ikke-samene var i hovedsak representanter for den dominerende nasjonalstaten, representert med handelsmannen, presten og lensmannen.

Handelsmannen og lensmannen ble drept, og presten og hans folk ble pisket. I den påfølgende rettssaken ble noen satt fri, andre dømt til straffearbeid, mens Hætta og Somby ble dømt til døden.


Les om bakgrunnen for Kautokeino-opprøret

Les om Kautokeino-opprøret hos Statsarkivet i Tromsø
Se traileren til filmen Kautokeino-opprøret fra 2008 av Nils Gaup på YouTube

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / 1800-tallet / Kautokeino-opprøret
Kjennetegn for perioden
Fornorskning
Læstadianismen
Kautokeino-opprøret
Markebygdene