Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Lars Levi Læstadius

Lars Levi Læstadius var selv av samisk slekt, og hans viktigste redskap for å nå flest med sin bevegelse, var at han behersket både svensk, samisk og finsk.

Han var født i Arjeplog, og hans nære kontakt med sin eldre halvbror, som var prest, motiverte Lars Levi til videre studier. Først i studietiden var det naturen og botanikken som lå hans hjerte nærmest, men det var teologien som ble hans yrkesområde mesteparten av sitt liv.

Han arbeidet som vanlig kirkeprest, og hans møte med nød, sykdom og død, både i menigheten og sin egen familie, gjorde at han fikk dårlig samvittighet for måten han formidlet budskapet på. Sitt åndelige gjennombrudd, læstadianismens fødsel, fikk han i sitt møte med Milla Clemensdotter, en samisk kvinne som ble kalt ”lappmarkens Maria”.


En prekende Lars Levi Læstadius foran en gruppe samer.
Utsnitt av altertavlen i Jukkasjärvi kirke. Tavlen er laget av Bror Hjort som en gave
fra LKAB i forbindelse med kirkas 350-årsjubiluem i 1958.
-----------------------------------------------------------------------------------Foto: Bertil Stenfeldt

Les mer om hva kunstner Bror Hjort sier om altertavlen


Hans vekkelses- og avholdsarbeid spredte seg over store områder. Det at utbredelsesområdet var stort, betydde nødvendigvis ikke en helhetlig samlet oppfatning. Læstadianismen har gjennomgått flere splittelser, som blant annet skyldes ulike personlige meninger, teologiske spørsmål og også geografiske forhold. Innholdet i forkynnelsen kunne på bakgrunn av disse forskjellene bli svært ulikt, avhengig av hvem og hvor predikantene var.


Les om ulike retninger innenfor læstadianismen

Les om og gjør oppgaver med læstadianismen og Lars Levi Læstadius hos Kulturnett Troms

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / 1800-tallet / Læstadianismen / Lars Levi Læstadius
Kjennetegn for perioden
Fornorskning
Læstadianismen
Kautokeino-opprøret
Markebygdene