Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Læstadianismen

Læstadianismen var en vekkelsesbevegelse, igangsatt av den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861) omkring 1840–1850. Hele Nordkalotten ble berørt av Læstadianismen, og bevegelsen spredte seg  fra den svenske Lappmarken, langs de mange flyttveiene i siida-systemet, og inn i de omkringliggende områdene på finsk og norsk side.

Denne kristendomsformen uttrykkes i hovedsak gjennom et nært forhold mellom tro og det virkelige livet, kort sagt kan en si at man må leve som man tror.

Læstadianerne betrakter all unødvendig stas og luksus som flukt fra Gud, og mennesket blir egoistisk, selvopptatt og fjernt fra den lidende Kristus på korset. Det utløsende for vekkelsene utbredelse var Læstadius kamp mot alkoholmisbruket og ikke minst hans iherdige kamp mot nettopp de som solgte og livnærte seg av, for å bruke forkynnerens egne ord, dette djevelens piss.

Trykk på bildet for større bildeAltertavlen er fargerik, med en prekende Læstadius foran en gruppe samer på tavlen til venstre, Kristus på tavlen i midten og Læstadius blant sine blomster og samer til høyre.
Altertavlen i Jukkasjärvi hyller Læstadius' virke. Tavlen er skåret i teak av kunstneren Bror Hjort som en gave fra LKAB i forbindelse med kirkas 350-årsjubiluem i 1958. Altertavlen, en triptykon, viser Kristus på midttavlen. På de to sidetavlene finner vi Læstadius i virke blant samene.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foto: Bertil Stenfeldt

Les mer om hva kunstner Bror Hjort sier om altertavlen

En vekkelse som ble født i Lappmarken, langt bort fra det en betrakter som urbant og kanskje sivilisert, kom til å utvikle seg forskjellig fra andre kristne vekkelsesmiljøer. Bare det å skulle tilpasse seg et nomadeliv langt borte fra kirka, prekestolen og bibelen gjorde at det ble forskjell fra statskirkas form og innhold. Ikke minst var vekkelsen forskjellig fra statskiras form og innhold gjennom at den også kunne forandres på sin lange ferd langs reindrift-samenes vandringer og flyttveier.


Les om Lars Levi Læstadius
Les om ulike retninger innenfor læstadianismen

Les om læstadianismens fremvekst og utbredelse hos Roald Kristiansen
Les om læstadianismen hos Kvensk institutt

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / 1800-tallet / Læstadianismen
Kjennetegn for perioden
Fornorskning
Læstadianismen
Kautokeino-opprøret
Markebygdene