Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Retninger innenfor læstadianismen

Lars Levi Læstadius' skaperverk opplevde både en enorm vekst og mange splittelser. Noen splittelser har kanskje forsvunnet eller glidd over i hverandre, andre har ført til varige dannelser.

Kort kan nevnes kjente retninger i Norge som mer eller mindre er oppstått både på bakgrunn av vekst og splittelse:

Førstefødte-retningen
Retningen har sin opprinnelse i det læstadianske miljøet i Nord-Sverige og kom til Ofoten og Sør-Troms langs reinens flyttveier til sommerbeitene.

De nyvakte
De nyvakte ville kjøre en hardere vekkelsesbevegelse enn Læstadius og var heller ikke fremmed for at misjonsvirksomhet var måten å nå folket på.

Lyngenretningen
Retningen var en splittelse fra de Førstefødte-retningen, der de mer nærmet seg den norske kirke og Luthers lære, særlig i synet på dåpens nødvendighet.

Alta-retningen
Videre uenighet som førte til splittelse, denne retningen ble også kalt De småførstefødte.

Lundbergianerne
Retningen er en lokalvariant i Sør-Troms og tar del i og avstand fra både Førstefødte-retningen og Lyngenretningen.

To menn og to kvinner i en båt som ligger i fjærsteinene.Sjøsamer i Finnmark, 1880-90. Foto utlånt av Nord-Troms Museum.
Trykk på bildet for større bilde.


Les om de læstadianske retningene hos Roald Kristiansen

Les om Lars Levi Læstadius

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / 1800-tallet / Læstadianismen / Retninger innenfor læstadianismen
Kjennetegn for perioden
Fornorskning
Læstadianismen
Kautokeino-opprøret
Markebygdene