Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Årstall-sirkel

 

Prøv også en guided tur gjennom samisk historie på nettsiden Sápmi
f.Kr. 98 555 744 890 Vikingtiden 1323 1326/29 13-1500-tallet 1517 1551 1570 1595 1611-12 1613 1645 1751 1809 1814 1826 1852 1859 1883 1889 1897 1905 1917 1919 1920 1923 1944 1949 1968 1972 1970-80-tallet f.Kr.
Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
KOMPETANSEMÅL
Du er her: Forside / Årstall-sirkel