Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Befolkningsutvikling i Finnmark

Befolkningsutvikling i Finnmark:

 

Nordmenn

Samer

Kvener

1845

34%

51%

15%

1875

40%

33%

25%

1900

55%

29%

15%

Tallene har sin bakgrunn i flere forhold. Den grunnleggende drivkraften var nok nasjonalismen som preget det norske samfunnet spesielt mot slutten av århundret. I tillegg var de europeiske statenes politikk gjennomsyret av imperialismens ånd: Å legge under seg og kolonisere landområder.

Les om retten til å fiske i havet utenfor Finnmark på Den norske regjerings hjemmesider

Les om bakgrunnen for fornorskningen

For Sverige-Norge sin del ble dette kanalisert til nordområdene. Svenske og norske bønder i sør ble oppfordret til å reise nordover for å ta i bruk potensielt landbruksareal.

Les om døler i Bardu hos Fotefar mot Nord

En tredje faktor er også viktig for det som skjedde i Sør-Varanger. Forholdet til Russland og Finland ble anstrengt etter at grensene ble stengt i 1852. Finland hadde lenge ønsket en ”korridor” til Ishavet, og de norske myndighetene fryktet at Russland skulle annektere Sør-Varanger til dette formålet. I en slik spent politisk situasjon ville ikke den kvenske be-folkninga være å stole på, de var den finske fare, og deres antall kunne bli brukt som argument fra russisk-finsk side.

Som mottrekk var det viktig å etablere ei bofast jordbruksbefolkning med solide norske røtter. Immigrasjon fra sør var derfor sikrest. Da den russiske og den finske borgerkrigen brøt ut i henholdsvis 1917 og 1918, ble det enda viktigere for den norske stat å ”nasjonalisere” områdene i Øst Finnmark. Det gikk spesielt utover samene.

En mann og tre kvinner poserer for en fotograf. Alle har kofter på seg.
Samer fra Finnmark, 1908. Foto utlånt fra Nord-Troms Museum.


Les om befolkningsutvikling i Sør-Troms og Ofoten
Les om befolkningsutvikling i Nord-Troms
Les om befolkningsutvikling i Nordland og Trøndelag

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Grensetrekking og kolonisering / Befolkningsutvikling / Befolkningsutvikling i Finnmark
Grensetrekking
Østsamene
Næringsliv
Kolonisering
Befolkningsutvikling
Misjonering
Samisk rettsoppfatning