Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Grensetrekking

Se kart med viktige punkter i forhold til grensetrekking

Etter at svenskene gikk ut av Kalmar-unionen på 1500-tallet, vokste staten seg sterk, både økonomisk, politisk og militært.

Geografisk var de innestengt uten tilgang til verdensmarkedet sjøveien. Dobbeltmonarkiet Danmark-Norge kontrollerte Sveriges sjøverts forbindelse fra sør til nord. Dette ønsket den svenske kongen å gjøre noe med. Han vurderte en adgang mot nord til Ishavet som den mest sannsynlige åpningen for svenskene.

At de kunne akselerere kravene i nord, skyltes ikke minst at russerne hadde sagt fra seg alle skatterettslige krav vest for Varanger ved freden i Teusina i 1572. Kola ble nå et rent russisk/norsk anliggende. Dermed mente svenske myndigheter å ha fått gjennomslag for Ishavslinjen.

Flere samer rundt en veltet båt. Spisse fjell i bakgrunnen.
Troms, midten av 1800-tallet. Akvarell av Hans Johan Berg. Original tilhører Nasjonalgalleriet.

I 1601 foreslo Sveriges kong Karl 9. at Sverige skulle få kontroll med kystsamene fra Varanger til Alta og innlandet innenfor, mens den dansk-norske staten skulle ha full kontroll vest for Alta.

Det måtte en krig til, Kalmarkrigen (1611-1613), for at spørsmålet i nord skulle få en form for avgjørelse. Denne krigen ble utkjempet i sør, selv om den angikk tvister ved Ishavet. Krigen var en av de få som Christian 4. (Kristian Kvart) vant. Freden slo fast at kyst og fjordstrøkene i Troms og Finnmark skulle være under reint dansk-norsk herredømme. Men ingenting var avgjort for innlandet sin del. Her krevde både svenske og dansk-norske myndigheter skatt av samene.

Les om Kalmarunionen hos Store norske leksikon
Les om Christian 4.s sjøreise til det ytterste nord hos Universitetet i Tromsø

Den krigen som kom til å avgjøre grensetvistene på Nordkalotten, var Den store nordiske krig som ble avsluttet i 1720 etter elleve års stridigheter. Sverige ble som den tapende part, detronisert som stormakt etter å ha dominert Nord-Europa politisk og militært det meste av 1600-tallet.


Les om grensekommisjonene som ble satt ned i Danmark/Norge og Sverige
Les om grenser og grenseproblemer på 1700- og 1800-tallet

Les om Den store nordiske krig hos Store norske leksikon
Se Powerpoint om samenes teritorielle bidrag

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Grensetrekking og kolonisering / Grensetrekking
Grensetrekking
Østsamene
Næringsliv
Kolonisering
Befolkningsutvikling
Misjonering
Samisk rettsoppfatning