Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Kolonisering

1700- og 1800-tallet var ei omskiftende tid på Nordkalotten. De etablerte statsmaktene trakk grenselinjer seg imellom, og storpolitiske begivenheter ute i Europa endret maktbalansen i nord.

Les om grenser og grenseproblemer

Sveriges stormaktstid var over og russerne presset på fra øst. Men også folket var i bevegelse. Finske bønder forlot sine områder i blant annet Tornedalen på grunn av uår og hungersnød og dro nordover til ”havlandet” for å etablere seg som bønder og fjordfiskere. Det var særlig fjordområdene i Sør-Varanger, Porsanger, Alta og Nordreisa som de slo seg ned i, områder som allerede var befolket av sjøsamer. Noen steder assimileres de inn i den samiske befolkninga, mens andre steder beholder de sin kultur og egenart.

Samer sittende på og rundt en gamme. To reinsdyr er også med på bildet. Tydelig oppstilt bilde.Balsfjord-samer utenfor gamme. 1892. Foto utlånt av Nord-Troms Museum.
Trykk på bildet for større bilde.

Denne innvandringen ble på et tidlig stadium hilst velkommen av dansk-norske myndig-heter, da de var kjent som dyktige bønder og dermed også bofaste, noe som passet godt inn
i det norske bondesamfunnet som var dominerende på den tida.

Men utover 1800-tallet ble denne innvandringen mer og mer sett på som en potensiell trussel mot kongeriket: Den finske fare.

Les om befolkningsutvikling og den finske fare
Les om kolonisering i Nord-Norge
Les om kolonisering i Nord-Sverige

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Grensetrekking og kolonisering / Kolonisering
Grensetrekking
Østsamene
Næringsliv
Kolonisering
Befolkningsutvikling
Misjonering
Samisk rettsoppfatning