Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Østsamene

Østsamene, eller skoltesamene som de også kalles, er et liten gruppe, ca. 1000 individer, fordelt på Norge, Finland og Russland, en minoritet i minoriteten.

Betegnelsen østsamer er først og fremst en geografsk tilknytting, men også en språklig og kulturelt.

Fra gammelt av har den østsamiske dialekten forskjellig fra den nordsamiske lenger vest. Språket er i stor grad borte, men holdes fortsatt i hevd i noen små samfunn øst for Enaresjøen i Finland.

Østsamene ble tidlig knyttet til den russisk-ortodokse kirka og russiske prester. I Neiden i Øst-Finnmark finnes fortsatt et ortodokst kapell med det karakteristiske korset på toppen.

En kvinne melker en rein i et skogsområde. En mann holder fast reinen.Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarri, Sør-Varanger, før 1900. Enaresamen Marit melker.
Foto tilhører Norsk Folkemuseum.

Men næringslivet var fra gammelt av det samme som vi finner legere vest: Veidekultur nært knyttet til villreinfangst. Også østsamene utviklet tidlig tamreindrift, men det tradisjonelle flyttemønstret med sommer- og vinterboplasser skulle vise seg vanskelig å opprettholde når statsgrenser ble etablert og etter hvert stengt.

Tradisjonelt regner vi den østsamiske kulturen i Norge å være knyttet til Sør-Varanger/
Neiden-området. Men også videre sørover i Finland til Enare og det meste av Kola halvøya i Russland regnes som østsamisk kulturområde. Spesielt Petsamo-dalen var et tradisjonsrikt samisk område (i dag en del av Russland).

Les om Petsamo-området

Les om østsame-siidaene hos Várnjárgga Nissonfierpmádat
Les om østsamiske tømmerfløtere i Sør-Varanger hos Finnmark Forlag

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Grensetrekking og kolonisering / Østsamene
Grensetrekking
Østsamene
Næringsliv
Kolonisering
Befolkningsutvikling
Misjonering
Samisk rettsoppfatning