Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK

KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Andre beretninger

Samer er omtalt av historikere allerede tidlig i europeisk middelalder. Felles for dem er at de kun har hørt beretninger fra nord. Samer er også ofte omtalt i Sagalitteraturen.

Les beretninger av ulike historikere/skrifter:

Cornelius Tacitus

Prokopius

Paulus Warnefried Diaconus

Adam av Bremen

Historia Norvegiae

Kong Inges saga

Saxo Grammaticus


Les et interessant foredrag av Else Mundal om norrøn litteratur som kilde til sørsamisk historie
Les Pietro Querini: Beretning om forlisning og oppholdet på Røst
Se en stor samling av gamle fotografier og illustrasjoner fra Sápmi på Flickr

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Ottars beretning
Andre beretninger
Du er her: Forside / Jernalder og vikingtid / Andre beretninger