Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK

KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Cornelius Tacitus

Cornelius Tacitus (ca. 55–120 e.Kr.) er romersk historieskriver. Tacitus' fenni er skildret på grunnlag av vage muntlige sagn og beretninger. Utbredelse, næringsliv, jaktvåpen osv. tyder på at han skriver om samer.

Tacitus skriver:

"Finnene er utrolig ville og motbydelig fattige. De har verken vaben, hester eller boliger; maten deres består av viltvoksende urter og klærne av dyrehuder, og den nakne jord er deres natteleie.

Sitt eneste håp setter de til sine piler, som de i mangel av jern forsyner med benodder. Jakten blir drevet i samme grad av kvinner som menn, de første følger jegerne overalt og krever sin del av byttet.

Spedbarnas eneste tilflukt mot ville dyr og uvær er en slags skjul av flettede vidjer, som de blir puttet inn under. Hit vender de unge tilbake efter jakten, og her er de gamles tilholdssted. Like fullt synes de at denne tilværelse er herligere enn å stønne under jordarbeide, streve med husbygging og mellem håp og frykt omsette egen og andres eiendom.

De føler seg trygge i sitt forhold til både mennesker og guder, og dermed har de oppnådd det vanskeligste av alt: De behøver ikke engang å ønske seg noe."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sitatet er oversatt av T. Width


Les beretning av Prokopius
Les beretning av Paulus Warnefried Diaconus
Les beretning av Adam av Bremen
Les beretningen Historia Norvegiae
Les beretningen Kong Inges saga
Les beretning av Saxo Grammaticus

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Ottars beretning
Andre beretninger
Du er her: Forside / Jernalder og vikingtid / Andre beretninger / Cornelius Tacitus