Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK

KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Historia Norvegiae

Historia Norvegiae er et lite skrift som ble funnet i Skottland i 1849. Man antar at det er blitt til ca. 1195. Forfatteren er ukjent.

Slik presenteres samene og det land der de bor:

"Til Norge grændser der en meget vild og øde stekning, og den skiller landet fra hedningerne. Dette øde land beboes af finner og vilde dyr. Finnerne spiser kjødet af dyrene halvraat og bruger skindene til klær.

De er meget gode jægere og vandrer omkring enkeltvis og har ingen faste boliger. De bor i skindtelte, som de tager paa skuldrene, og idet de fester glattede træstykker, som de kalder ondros (aandrer) under fødderne, og mens renerne (cervi) trækker gjennem snefonner og over bjergskraaninger, farer de hurtigere end fuglen, med hustruer og børn.

Thi nogen fast bopæl har de ikke, men de drager omkring alt efter som mængden af vildt anviser jægerpladsene, naar den beleilige tid kommer. Der er utallige vilde dyr der, bjørner, ulver, gauper, ræver, zobel, fiskoter, grævlinger, bævre. Der findes ogsaa ekorn i stor mængde og røskat hos finnerne. Med alle disse dyrs skind betales der hvert aar af dem en meget stor skat til Norges konge, hvem de ogsaa er underkastede."

Om samenes tro heter det:

"Deres utaalelige (intolerabilis) hedenskab er saa stor, at det neppe synes trolig; heller ikke kan man lettelig tro, hvor meget djævelsk overtro de viser ved sine spaadomskunster. Thi der er nemlig nogle af dem, som hædres ligesom profeter af den taabelige mængde, fordi de ved uren aand, som de kalder gand, faar at vide, hvorledes og naar mange ting hænder, og siger det til mange, og fra fjerntliggende egne trækker de til sig eftertragtelsesværdige ting paa en mærkelig maade, og ligeledes aabenbarer de i lang afstand paa forunderlig vis skjulte skatte.

Paa en eller anden maade har det hændt, naar de kristne paa grund af handelsforbindelser med finnerne har sat tilbords med dem, at den, der var vært, pludselig faldt om og døde. Naar de kristne klager meget herover, svarer de, at han ei er død, men røvet af sine medbeilers gander, og at de snart skal faa ham tilbage igjen."


Les beretning av Cornelius Tacitus
Les beretning av Prokopius
Les beretning av Paulus Warnefried Diaconus
Les beretning av Adam av Bremen
Les beretningen Kong Inges saga
Les beretning av Saxo Grammaticus

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Ottars beretning
Andre beretninger
Du er her: Forside / Jernalder og vikingtid / Andre beretninger / Historia Norvegiae