Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK

KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Prokopius

Prokopios (bysantisk historiker fra Palestine, døde tidligst 560) er samtidig med keiser Justinianus I.

Den bysantinske krigshistorien (527–553), Historikon, har en skildring av øya Thule (Skandinavia). Hans beretning er basert på det han har hørt om Thule. Han beretter blant annet at hvert år hender noe vidunderlig: Sola går ikke ned ved sommersolverv, men i
40 dager er den synlig på jorda. Men 6 måneder senere er sola ikke å se på 40 dager. Det er mørke over hele landet.

Om skritiphinoi skriver han:

"Blandt de barbarer, som bebor Thule, er der kun et folkeslag, som lever paa dyrs vis, og de heder Skrithifinner. De bruger hverken klær eller sko, drikker ikke vin og spiser intet af det, jorden frembringer. Thi mændene dyrker ikke jorden, og kvinderne forstaar sig ikke paa at spinde eller veve.

Men mænd og kvinder gaar altid sammen paa jagt. I de uhyre bjerge og skogstrækninger i de egne er der et overmaade rigt dyreliv, baade vilde dyr og andet. Og de spiser kjødet af de dyr, de faar, og skindene bruger de til klær (uden at forandre noget ved dem) thi de har hverken lin eller nogen andet, de kan sy med. Derfor binder de huderne sammen med sener og dækker hele legemet med dem.

Heller ikke faar de nyfødte børn hos dem die paa samme maade som hos andre folkeslag. Thi smaabørn hos skrithifinnerne næres ikke ved morsmelken og ligger ikke ved morens bryst. De opfødes alene ved marven af de dyr, de har fanget. Saasnart kvinden har født, tulles barnet ind i et skind og hænges straks i et tre: Og saa putter moren marv i munden paa det og drager paa jakt. Thi kvinderne er jo ligesaa ivrige som mændene i dette."


Les beretning av Cornelius Tacitus
Les beretning av Paulus Warnefried Diaconus
Les beretning av Adam av Bremen
Les beretningen Historia Norvegiae
Les beretningen Kong Inges saga
Les beretning av Saxo Grammaticus

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Ottars beretning
Andre beretninger
Du er her: Forside / Jernalder og vikingtid / Andre beretninger / Prokopius