Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK

KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Saxo Grammaticus

Saxo Grammaticus er pseudonym. Han er en dansk historieskriver som oppgir å høre til erkebiskop Absalons stab ca. år 1200. I 16-bindsverket Gesta danorum (Danernes bedrifter) beretter han om dansk rikshistorie fram til 1187.

Saxo Grammaticus skriver (år 1200) i Gesta Danorum Praefatio 8.14:

"I de nordøstlige egne af Sverige og Norge bor skricfinni. Dette folk bruger et ualmindeligt redskab til at komme frem paa, ag ved hjælp av det kan de i sin iver efter at jage naa op paa de høieste bjerge. For at naa de steder, de vil, lægger de veien meget listig i slyngninger. Og ikke er der nogen klippe, som er saa steil, at de ikke naar helt til tops ved disse listige bøininger paa veien.

Thi i begyndelsen, naar de forlader de dybe dale, gaar de igjennom de nederste klipper ved at gaa snart hid snart did under sin vandring. Derpaa gjør de veien mindre brat ved hyppig at bøie til siden og tage paa skraa, og saaledes kommer de tilslut ved disse krumme slyngninger paa veien til toppen af det bestemte sted.

I sin handel med nabofolkene bruger de kun skindet of nogle dyr som varer."


Les beretning av Cornelius Tacitus
Les beretning av Prokopius
Les beretning av Paulus Warnefried Diaconus
Les beretning av Adam av Bremen
Les beretningen Historia Norvegiae
Les beretningen Kong Inges saga

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Ottars beretning
Andre beretninger
Du er her: Forside / Jernalder og vikingtid / Andre beretninger / Saxo Grammaticus