Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Bever-eden

Fra ting i Kittila 10. mars 1725:

Så framsa de unge siidamennene, som har del i beverfangsten, men som hittil ikke har avsagt ed til siidaen som bekreftelse på sin ærlighet i jakta, følgende ed:

"Jeg, Erich Salmen, Nils Larson, Per Kyro, Nils Jacobsen Termakoski, Anders Bullj, Hindrich Bullj, Per Matzon Cauconen, Matz Claesson, Hindrich Anderson Ryss, Matz Hinderson Koutj, lover og sverger ved Gud og hans hellige evangelium at etter hvert som vi får del i Kittila siidas beverfangst, så skal vi behandle denne med ærlighet, slik at vi ikke gjemmer bort beverforekomster, og heller ikke ved sluhet ødelegger dem til skade for våre kamerater, men kunngjør likefremt og holder oss selv alltid pålitelige i jakt, slik som ærlige og rettferdige menn skal og gjør til vinning for seg selv og nytte for fellesskapet uten overveielse, alt dette uten sluhet og sleskhet. Måtte Gud hjelpe vår ånd og sjel."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etter Tegelgren, 1952

Samer, båter og hengende tørrfisk i strandkanten. Sjøsamer. Lyngseidet, Lyngen. 1880-90. Foto utlån av Nord-Troms Museum.

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Middelalder / Siida-systemet / Siidaens organisering / Jakt og fangst / Bever-eden
Siida-systemet
Næringsliv og organisering
Skifte i næringsgrunnlag
Skattelegging og kolonisering
Handel