Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Nøteborgfreden

Nøteborgfreden i 1323 mellom Sverige og Novgorod gjorde befolkningen rundt Bottenviken til svenske undersåtter og åpnet veien for kolonisasjon nordover.

Området rundt Bottenviken blir hovedsete for birkarlene, som gjorde handelsreiser og senere skatteoppkreving blant samer. Dette blir da også forløperen til svensk skatteoppkreving blant Westersøefinder, dvs. kystsamer i nåværende Norge og Russland.

Trykk på kartet for større kart.

 

Bosettingsgrenseskatt ca. år 1300-1500

Trykk på kartet for større kart.Samer var bosatt langs hele den nordnorske kysten. Norske fiskevær var grunnlagt i ytre kyststrøk til Varanger. Vardøhus markerte norsk suverenitet, og Ægistafr ble regnet som Norges grense mot øst. Felles skatteoppkreving av nordmenn og kareler (for Novgorodriket, senere Russland) fra Lyngen til Kvitsjøen, mens birkarlene fra Bottenviken ble forløpere for Sveriges krav på Nordkalotten.

Kart etter Ottar 4-82, B. Årseths artikkel.

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Middelalder / Skattelegging og kolonisering / Nøteborgfreden
Siida-systemet
Næringsliv og organisering
Skifte i næringsgrunnlag
Skattelegging og kolonisering
Handel