Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
KOMPETANSEMÅL
OPPGAVER
KONTAKT

Siida-systemet

Samenes organisering, siida-systemet, utviklet seg i middelalderen og var knyttet til næringsgrunnlaget.

Se hvordan siidaen var organisert

Dette var en regulering av den kollektive ressursutnyttelsen. Som et mer eller mindre formalisert styringssystem, fungerte et eldsteråd, Norats. Grensene mellom de forskjellige siidaene var naturlige og til dels flytende. De fulgte gjerne terrengformasjoner og trekkruter til villreinen. Dermed ble de ofte etablert som ”korridorer” fra kysten og innover i landet. Men de kunne også være mindre områder langs kysten der samer knyttet til sjøen var mer bofaste.

Se hvordan livet i siida-samfunnet framstilles i et engelsk atlas fra 1680

Før tamreinholdet ble vanlig på 1600-tallet, utviklet siida-systemet seg tydeligst i Øst-Finnmark. Mellom Tana og Varanger er det dokumentert intensiv fangst av villrein med omfattende system av dyregraver og bogasteller, spesielt på eidet mellom Tana og Varangerbotn, men også på Varangerhalvøya. Funn av slakteplasser med store mengder av reinhorn dokumenterer dette.

Trykk på bildet for større bilde

Lenger vestover i Finnmark er det få spor etter det kollektivt organiserte siidasystemet, men i Nord-Troms finner vi noen rester etter siidaorganisering på øya Spildra og dels i Burfjord og i Straumen. Men her løses siidaene opp når samene blir mer bofaste, går over til jordbruk og husdyrhold og bygger fjøsgammer.

På 1600-tallet blir innslaget av husdyr som sau og geit mer og mer vanlig i møddingene. Fangstkulturen på Nordkalotten er i ferd med å ebbe ut. Det er fiskarbonden og tamreinsnomaden som overtar.

Se kart over bosetning i Kvænangen (Nord-Troms) på 1500- og 1600-tallet
Se kart over Neiden-siidaenes sesongflyttinger på slutten av 1800-tallet

Jernalder sett fra nord – lek deg med siida-spillet!

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
Du er her: Forside / Middelalder / Siida-systemet
Siida-systemet
Næringsliv og organisering
Skifte i næringsgrunnlag
Skattelegging og kolonisering
Handel