Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

De første menneskene

Der kommer de. En liten flokk med menn kvinner og barn. De bøyer hodet mot den iskalde blåsten. De er nesten ikke til å få øye på i snøværet. I dagevis har de vandret nordover. Først over den forblåste og kalde tundraen der det om sommeren gror tepper av røsslyng og blomster. Deretter over den store isen, mot det ukjente på den andre siden. Det er is rundt dem overalt. En uendelig hvit flate, hvit himmel og blåst.

Den lille flokken tilhører en velutviklet og eldgammel jegerkultur. Nå søker de nordover etter reinen.


Slik forestiller Karsten Alnæs seg hvordan de første menneskene inntok Norge og Nordkalotten etter siste istid. Jegerfolket som Alnæs beskriver kom sørfra, antagelig fra det store slettelandet i sør og øst. De fulgte villreinen på sin vandring og levde av det reinen og naturen rundt kunne gi dem.

Kyststripa nord for den store breen var isfri. Havet var fullt av fisk, sel og hval, og på holmer og klipper var det et yrende fugleliv. Det var ikke bare villreinen, men også fisk, fugl og annet småvilt ga de første menneskene utkomme.

Ly for vær og vind fant de gjerne under hellere. De kledde seg i skinn og våpnene var av stein – skifer og flint.

Hvem disse folkene var vet vi ikke, men vi finner spor etter dem langs hele norskekysten. De eldste sikre spor etter mennesker finner vi på Sarnes på Magerøya. Boplassene her er datert til ca. 9500 år f. Kr. Folket som levde her har etterlatt seg både pilspisser og kniver av skifer. Mest sannsynlig har de vandret inn langs kysten, da redskapene de brukte var av samme type og av samme emner som jegere lenger sør brukte.

Flere reinsdyr og en hund risset inn på berg.
4000 år gamle helleristninger i Skjomen i Ofoten.


Les om arkeologisk undersøkelse av mulige samiske tufter på bloggen Samer i sør
Se filmen "Det skigående folket" fra Gáldu på YouTube

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
De første menneskene
Fangstsamfunn
Du er her: Forside / Veidefolket / De første menneskene
Samisk naturreligion