Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Ritualer

Hvor og hvordan utøvet noaidien sine ritualer?

--------Tegninger av runebommer. Selve trommeflata vendt mot oss. Symboler.
--------Tegningen viser forside og baksidepå to runebommer av skåltypen.
--------Tegning fra The History of Lapland, 1674.


Les om joiken som en del av noaidiens ritualer
Les om offer og offerplasser
Les om bjørnefesten

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
De første menneskene
Fangstsamfunn
Du er her: Forside / Veidefolket / Samisk naturreligion / Ritualer
Samisk naturreligion