Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Didaktikk

Målguppe
Elever i videregående skoler og lærere i historie og samisk kulturkunnskap, fra høsten 2007 også det nye programfaget samisk historie og samfunn. Også geografifaget kan hente noen elementer i opplegget.

Innhold
Eldre samisk historie, gitt av gjeldende læreplaner og kunnskapsmål i nye fagplaner i Kunnskapsløftet og Troms fylkes målsetning om opplæring i samiske emner.

Brukerforutsetninger
Føstegangsopplæring.


Rammefaktorer
Opplegget forutsetter en lærer til stede, men kan også brukes som selvstudie i forbindelse med prosjektarbeid. Man kan også velge kun enkelte emner, eventuelt enkelte tidsepoker. Opplegget tar dermed også hensyn til differensiering.

Til opplegget har vi knyttet noen få arbeidsoppgaver som faglærer kan bruke om ønskelig.
Men hovedsaklig forutsetter vi opplegget brukt i klasser der faglærer formulerer oppgaver for gruppene. Opplæring er ofte prosjektbasert. Da har rene kunnskapsspørsmål liten relevans.

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
KOMPETANSEMÅL
Du er her: Forside / Didaktikk