Jernalder og vikingtid
Middelalder
Grensetrekking og kolonisering
1800-tallet
Hjem
Veidefolket
© 2006-2010 - Utviklet av Skånland videregående skole - Ardis Ronte Eriksen, Ulf Nilsen, Karin Rafaelsen, Line Lund Nilsen og Arnfinn Olsen
© 2010 - Designet av Ellen Berit Dalbakk (ellenbdalbakk@gmail.com)
OM RESSURSEN
DIDAKTIKK
OPPGAVER
KONTAKT

Om ressursen

Troms Fylkeskommune har som intensjon at ingen elever skal forlate deres skoler uten minimumskunnskaper om samisk kultur og samiske forhold. Dette er en ambisiøs målsetting som hindres av at tilgjengelige og tilrettelagte læremidler ikke finnes på de ulike emner.

Skånland videregående skole var en av fylkets tre prøveprosjektskoler på samisk kulturkunnskap både som eget fag og som en integrert og selvsagt del av fellesfag på allmennfaglig studieretning/studieforberedende retning.

Kunnskapsløftet vektlegger digital kompetanse. Nettbaserte undervisningsopplegg har den fordelen at de kan oppgraderes, utvides og videreutvikles raskere og billigere enn tradisjonelle lærebøker. Man vil kunne knytte til fordypninger fort og greit etter hvert som de er tilgjengelige. Man er i en situasjon der ny forskning og nye arkeologiske utgravinger stadig bringer ny kunnskap om eldre samisk historie. Oppdateringer må man derfor regne med.

Denne digitale læringsressursen er finansiert av Sametinget og Troms fylkeskommune og er produsert av undertegnede lærere på Skånland videregående skole / Skániid joatkkaskovlá.

Vi takker for utlån av foto, kart og kunst.

Ardis Ronte Eriksen - Ulf Nilsen - Karin Rafaelsen - Line Lund Nilsen - Arnfinn Olsen

Se opprinnelig publisering av læringsressursen om samisk historie

Religion Bever-eden Misjonering Siida-systemet Ottar Nøteborgfreden Læstadianismen Noaidi Markebygdene Kautokeino-opprøret Birkarlene Sieide Cornelius Tacitus Østsamene Lars Levi Læstadius Fornorskning Fangstgraver Sjamanisme Runebomme De første menneskene Thomas von Westen Førstefødte-retningen Handel Kalmarunionen Lappecodisillen Den finske fare Misjonering Tamreindrift Skatt Næring Kolonisering Mons Somby Grenseproblemer Sosialdarwinisme Finnefondet Jakt Unionsoppløsning
Lenke:

SAMISK FOLKEDIKTNING
KOMPETANSEMÅL
Du er her: Forside / Om ressursen